Home » Regulamin

Regulamin

Prosimy o zapoznanie się z zasadami które obowiązują w naszych ośrodkach. Pozwolą one Państwu jak również i nam uniknąć wszelkich nieprzyjemnych sytuacji i pomogą uczynić Państwa pobyt w Zakopanem milszym i przyjemniej spędzonym.

§ 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00 w dniu przyjazdu a kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu. Godziny te są wiążące dla obu stron – zarówno naszych Gości jak i dla nas i gwarantują że nie dojdzie do nieprzyjemnych sytuacji związanych z oczekiwaniem na pokój który nie został jeszcze opuszczony przez poprzednich wczasowiczów. Gość, który przyjedzie wcześniej nie może oczekiwać wcześniejszego zakwaterowania niż o godz. 14.00, chyba że istnieje taka możliwość i zostało to uprzednio ustalone z Gospodarzem.

§ 2. Prosimy o przyjazd najpóźniej do godziny 22.00, gdyż nie prowadzimy całodobowej recepcji.

§ 3. W przypadku rezerwacji noclegów wraz z wyżywieniem, jeżeli nie ustalono inaczej, opłata naliczana jest od obiadokolacji w dniu przyjazdu kończąc śniadaniem w dniu wyjazdu.

§ 4. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej od godz. 22. 00 do godz. 06.00

§ 5. Każdorazowo prosimy aktualnego Najemcę o sprawdzenie stanu technicznego wynajmowanego pokoju oraz wszelkich urządzeń znajdujących się w najmowanym pomieszczeniu. Wszelkie odkryte wady tuż przed rozpoczęciem użytkowania pokoju należy natychmiast zgłaszać gospodarzowi. Ewentualne szkody niezgłoszone jako istniejące przed rozpoczęciem użytkowania pokoju a także te powstałe na skutek złego użytkowania będą przypisane aktualnemu Najemcy, który zostanie pociągnięty do odpowiedzialności finansowej w celu pokrycia ewentualnych szkód.

§ 6. Na terenie ośrodka prosimy o zachowanie zgodne z istniejącymi normami etycznymi oraz zasadami koleżeńskiego współżycia. Spożywanie alkoholu w ilościach nie powodujących zagrożenia życia, zdrowia, nie narażających na zniszczenie cudzego mienia oraz nie powodujących zbyt głośnego zachowania.

§ 7. W naszych willach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Gość palący w pokoju bądź łazience wyraża zgodę na pokrycie kosztów dearomatyzacji w wysokości 1000 złotych.

Możliwe jest palenie w specjalnie wyznaczonych do tego celu miejscach na zewnątrz budynków. Na balkonach można palić jedynie z zachowaniem szczególnej ostrożności tak aby dym tytoniowy nie wracał do pokoju przez niedomknięte drzwi bądź okno. Po wypaleniu papierosa należy odczekać kilka minut na zewnątrz, nim wejdzie się do środka.

§ 8. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa prosimy o nieużywanie w pokojach grzałek i grzejników elektrycznych nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju.

§ 9. Dla zapewnienia komfortu wszystkim naszym Wczasowiczom w naszych willach szczególnie nie zezwalamy na:

  • zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody gospodarzy budynków,
  • zapraszanie i przyjmowanie gości (osób nie będących klientami willi) w pokojach bez zgody gospodarzy,
  • zachowanie które zakłócałoby spokojny pobyt innych gości. W takim przypadku Właściciel oraz pracownicy mogą odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
  • zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite,
  • chodzenie w butach narciarskich po klatce schodowej oraz wnoszenie sprzętu narciarskiego do pokoi.

§ 10. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowane zostaną przez miesiąc , a następnie zniszczone.

§ 11. Willa Stachoniówka i Stachoniówka 2 nie ponoszą odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych na teren budynków.

§ 12. Każdego Gościa możemy poprosić o okazanie dokumentu tożsamości. Nieokazanie dokumentu tożsamości będzie skutkować odmową świadczenia usług. Nie przysługuje wówczas zwrot zaliczki. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych Gości naszych willi.

§ 13. Bardzo prosimy o zgłoszenie się do recepcji natychmiast po przyjeździe i wprowadzeniu się do wynajmowanego pokoju. Pozostałą należność za cały zarezerwowany termin pobytu prosimy uregulować gotówką lub kartą w dniu przyjazdu.

§ 14. W przypadku wcześniejszego wyjazdu z przyczyn niezawinionych przez nas, kwota za pozostałe niewykorzystane dni pobytu w ramach rezerwacji nie jest zwracana. Podobnie ma się sprawa z zamówionym, a niewykorzystanym posiłkiem.

§ 15. Posiłki wydawane są w następujących godzinach:
– śniadania – 8.00 – 10.00 ( dla Gości wybierających się na dalsze wycieczki istnieje możliwość wcześniejszego przyjścia na śniadanie, wystarczy dzień wcześniej zgłosić taką chęć),
– obiadokolacje –  16.00 – 18.00.
W przypadku rezygnacji z posiłku bądź ewentualnego przewidywanego spóźnienia bardzo prosimy o telefoniczne poinformowanie nas o tym fakcie.

§ 16. Prosimy o zmianę obuwia oraz dbanie o czystość.

§ 17. Nie akceptujemy pobytu z psami.

§ 18. Teren obiektów na zewnątrz i wewnątrz budynków (miejsca ogólnodostępne, korytarze i klatki schodowe) są –  w trosce o zapewnienie Państwu najwyższego standardu wypoczynku oraz bezpieczeństwa –  monitorowane całodobowo za pomocą systemu kamer z zapisem wizji.

§ 19. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia z obowiązku przestrzegania go!

REGULAMIN REZERWACJI:

§ 1. Każda rezerwacja musi zostać potwierdzona wpłatą zaliczki w ustalonej wysokości. Na przedpłatę oczekujemy maks. 4 dni. Przy braku wpłaty po 4 dniach od dokonania zamówienia, rościmy sobie prawo do anulowania rezerwacji. Zamówiony pokój (pokoje) podlegają wówczas procesowi ponownej rezerwacji kolejnym zainteresowanym. Dokonanie przedpłaty po terminie nie gwarantuje zatem możliwości przyjazdu. W sytuacji, gdy takiej możliwości już nie będzie, zaliczka zostanie odesłana na adres bądź numer konta bankowego nadawcy. Prosimy o dotrzymywanie terminu wpłaty zaliczki.

§ 2. Rezerwujący winien mieć na uwadze, iż dokonywana wpłata uzgodnionej kwoty pieniężnej zrealizowana przelewem bądź przekazem pocztowym, jest formą procentowej zaliczki od ustalonych kosztów zakwaterowania. W przypadku rezygnacji z usług wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Kwota zaliczki stanowi pokrycie kosztów wynajmującego z tytułu rezerwacji pokoju. Nie jest możliwe wykorzystanie zaliczki na pobyt w innym terminie, prosimy zatem dobrze zaplanować i przemyśleć swoją rezerwację. Wszelkie ustalenia dotyczące rezerwacji pokoju (termin przyjazdu i wyjazdu) wiążą obie strony i nie podlegają żadnym zmianom. W przypadku późniejszego przyjazdu lub skrócenia pobytu nie będą udzielane żadne zniżki. Niepojawienie się Gościa w ustalonym dniu przyjazdu bez wcześniejszego zgłoszenia tego faktu skutkować będzie anulowaniem całej rezerwacji.

Dziękujemy za wyrozumiałość i życzymy miłego wypoczynku.